PARIS DAY BIKE TOUR
Adults
NZ$59
Children
NZ$55
BERLIN HIGHLIGHTS BIKE TOUR
Adults
NZ$52
Children
NZ$45
Adults
NZ$86
Children
NZ$78
VERSAILLES BIKE TOUR
Adults
NZ$171
Children
NZ$147
PARIS NIGHT BIKE TOUR
Adults
NZ$81
Children
NZ$73
MUNICH BIKE TOUR
Adults
NZ$59
Children
NZ$55
ROYAL LONDON BIKE TOUR
Adults
NZ$52
Students
NZ$48
FLORENCE NIGHT BIKE TOUR
Adult
NZ$69
Child
NZ$61
Florence Bike Tour
Adult
NZ$61
Child
NZ$52
ROME NIGHT BIKE TOUR
Adult
NZ$73
Child
NZ$64
Barcelona Bike Tour
Adults
NZ$52
Student
NZ$49
Adult
NZ$73
Student
NZ$69 NZ$64
Adults
NZ$52
Children
NZ$49 NZ$47
Ages 13+
NZ$79
Ages 12 & under
NZ$70