PARIS DAY BIKE TOUR
Adults
168 Lei
Children
158 Lei
PARIS NIGHT BIKE TOUR
Adults
232 Lei
Children
207 Lei
Rome Bike Tour
3 hours
Adult
192 Lei
Child
173 Lei
VERSAILLES BIKE TOUR
Adults
488 Lei
Children
419 Lei
Adult
320 Lei
Child
296 Lei
ROME NIGHT BIKE TOUR
Adult
207 Lei
Child
183 Lei
Adults
320 Lei
Children
320 Lei
Florence Bike Tour
Adult
173 Lei
Child
148 Lei
Adults
636 Lei 537 Lei
Children
636 Lei 537 Lei
Adults
247 Lei
Children
222 Lei
ROYAL LONDON BIKE TOUR
Adults
147 Lei
Students
136 Lei
MUNICH BIKE TOUR
Adults
168 Lei
Children
158 Lei
BERLIN WALL BIKE TOUR
Adults
148 Lei
Children
138 Lei
Adults
148 Lei
Student
138 Lei
MUNICH NIGHT BIKE TOUR
Adults
168 Lei
Children
158 Lei
Barcelona Bike Tour
Adults
148 Lei
Student
138 Lei
FLORENCE NIGHT BIKE TOUR
Adult
197 Lei
Child
173 Lei
Adults
148 Lei
Children
138 Lei 133 Lei
BERLIN HIGHLIGHTS BIKE TOUR
Adults
148 Lei
Children
128 Lei
Base Price
1,477 Lei
Adults
247 Lei
Adults
192 Lei
Children
173 Lei
WASHINGTON, D.C. DAY BIKE TOUR
Adults - standard bike
207 Lei
Children
184 Lei
Barcelona Electric Bike Tour
Adults
188 Lei
Students
178 Lei 173 Lei
MONUMENTS & MEMORIALS BIKE TOUR
Adults
249 Lei
Children
226 Lei
PRIVATE MUNICH BIKE TOUR
Base Price
1,354 Lei
Adults
124 Lei
Base Price
1,410 Lei
Adults & Children
423 Lei 113 Lei
Adult
207 Lei
Student
197 Lei 183 Lei
PRIVATE FLORENCE BIKE TOUR
Base Price
739 Lei
Adults & Children
124 Lei
PRIVATE ROME BIKE TOUR
Base Price
739 Lei
Adults & Children
124 Lei
GOLDEN GATE BRIDGE BIKE TOUR
Ages 13+
275 Lei
Ages 12 & under
250 Lei
Ages 13+
225 Lei
Ages 12 & under
200 Lei
SAN FRANCISCO HIGHLIGHTS BIKE TOUR
Ages 13+
319 Lei
Ages 12 & under
270 Lei
Base Price
862 Lei
Adults & Children
148 Lei
Adult
192 Lei
Student
183 Lei
Base Price
1,477 Lei
Adults
148 Lei
GROUP TOUR
Adult
163 Lei
Student
141 Lei
Adults
141 Lei
Students
130 Lei
E-Bike: Florence Highlights Tour
E-Bike: Rome Highlights Tour
E-Bike: Rome Street-Food Tour