PARIS DAY BIKE TOUR
Adults
NZ$59
Children
NZ$55
PARIS NIGHT BIKE TOUR
Adults
NZ$81
Children
NZ$73
VERSAILLES BIKE TOUR
Adults
NZ$171
Children
NZ$146
Adult
NZ$112
Child
NZ$104
ROME NIGHT BIKE TOUR
Adult
NZ$73
Child
NZ$64
Adults
NZ$112
Children
NZ$112
Florence Bike Tour
Adult
NZ$61
Child
NZ$52
Adults
NZ$222 NZ$188
Children
NZ$222 NZ$188
Adults
NZ$86
Children
NZ$78
ROYAL LONDON BIKE TOUR
Adults
NZ$52
Students
NZ$48
MUNICH BIKE TOUR
Adults
NZ$59
Children
NZ$55
BERLIN WALL BIKE TOUR
Adults
NZ$52
Children
NZ$49
Adults
NZ$52
Student
NZ$49
MUNICH NIGHT BIKE TOUR
Adults
NZ$59
Children
NZ$55
Barcelona Bike Tour
Adults
NZ$52
Student
NZ$49
FLORENCE NIGHT BIKE TOUR
Adult
NZ$69
Child
NZ$61
Adults
NZ$52
Children
NZ$49 NZ$47
BERLIN HIGHLIGHTS BIKE TOUR
Adults
NZ$52
Children
NZ$45
Base Price
NZ$516
Adults
NZ$86
WASHINGTON, D.C. DAY BIKE TOUR
Adults - standard bike
NZ$73
Children
NZ$65
Barcelona Electric Bike Tour
Adults
NZ$66
Students
NZ$62 NZ$61
MONUMENTS & MEMORIALS BIKE TOUR
Adults
NZ$87
Children
NZ$79
PRIVATE MUNICH BIKE TOUR
Base Price
NZ$473
Adults
NZ$43
Base Price
NZ$492
Adults & Children
NZ$148 NZ$40
Adult
NZ$73
Student
NZ$69 NZ$64
PRIVATE FLORENCE BIKE TOUR
Base Price
NZ$258
Adults & Children
NZ$43
PRIVATE ROME BIKE TOUR
Base Price
NZ$258
Adults & Children
NZ$43
GOLDEN GATE BRIDGE BIKE TOUR
Ages 13+
NZ$96
Ages 12 & under
NZ$87
Ages 13+
NZ$79
Ages 12 & under
NZ$70
SAN FRANCISCO HIGHLIGHTS BIKE TOUR
Ages 13+
NZ$112
Ages 12 & under
NZ$94
Base Price
NZ$301
Adults & Children
NZ$52
Base Price
NZ$516
Adults
NZ$52
GROUP TOUR
Adult
NZ$57
Student
NZ$49
E-Bike: Florence Highlights Tour
E-Bike: Rome Street-Food Tour